Turussa heinäkuussa järjestettävä suuri purjelaivatapahtuma The Tall Ships Races sulkee Aurajoen yleiseltä veneliikenteeltä usean päivän ajaksi.

Ajoittaisia rajoituksia on myös lähimerialueilla.

Alusten saapuminen 17.7. – 19.7.

Kilpailuun osallistuvien aluksen saapuminen Turun satamaan alkaa maanantaina 17.7. Kilpailun sääntöjen mukaan alusten pitää olla laiturissa torstaina 20.7. klo 12.00 mennessä. Jokiliikennettä tullaan rajoittamaan tarvittaessa suurten alusten saapuessa hinaajien avustuksella. Aluksia on ilmoittautunut tähän mennessä 96 kpl, joista A-luokan raakapurjealuksia 20 kpl.

Satamapäivät 19. - 23.7.

Kaikki veneliikenne Aurajoessa on luvanvaraista. 19.7. klo 12.00 – 23.7. klo 16.00. Luvan saavat ainoastaan sopimuksen tehneet charter-alukset, ne alukset joilla on kaupungin vuokrapaikka Aurajoessa sekä tapahtuman meri- ja turvajaoksen myöntämät erillislupa-alukset. Lupa-anomukset tulee toimittaa osoitteeseen: tsr2017@turku.fi.

Tarpeetonta ajoa joessa tulee välttää. Aurajoessa partioi tapahtuman aikana turvaveneitä, jotka valvovat turvallisuutta ja alusliikennettä.

Aurajoessa kulkee tapahtuman aikana poikittaista liikennettä, joka hoitaa sekä yleisön että laivojen miehistöjen liikkumista. Föri kulkee pidennetyin aikatauluin seuraavasti: 19.- 20.7. klo 6.15 - 24.00 ja 21.- 22.7. klo 6.15 - 00.30.

Pikkuföri kuljettaa Suomen Joutsenen takana olevalta laiturilta Aurajoen itärannalle. Keltainen Replot 2 -maantielautta kulkee Viking Linen kentän ja telakkarannan välillä. Kaikki alukset ovat yleisölle maksuttomia. Lisäksi joessa liikkuu Fölin vesibussi, taksivene sekä normaalit Aurajoen charter-alukset.

Lähtöpäivä 23.7.

Kilpailuun osallistuvien alusten irrotus Aurajoesta alkaa sunnuntaina 23.7. klo 14.00. Irrotukset kestävät noin kaksi tuntia eli noin klo 16.00 asti. Alusten suuresta määrästä johtuen Aurajoki on kokonaan suljettu muulta liikenteeltä Martinsillalta joen suulle klo 13.30 alkaen. Myös liikennöinti Pitkäsalmesta sekä Pohjoissalmesta tullaan sulkemaan kyseisenä aikana. Mitään poikkeuksia edellä mainittuun ei tulla sallimaan. Charter-alusten tulee lähteä Aurajoesta Martin sillan kohdalta viimeistään klo 13.30.

Tapahtuma-alusten irrottamisen jälkeen alusten matka jatkuu pääväylää pitkin. Itämeren suurin purjeiden paraati (Parade-of-Sails) alkaa Kuuvan kärjen jälkeen jatkuen Airiston eteläpäähän. Paraatia seuraavien ja aluksia saattamaan tulleiden alusten tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta Airistolla. Poikittaisliikennettä paraatin läpi tulee välttää. Viranomaiset sekä Meripelastusseuran alukset valvovat paraatin turvallisuutta. Turvaveneiden ohjeita tulee noudattaa.

Kilpailun lähtö 24.7.

Kilpailuosuuteen Turku - Klaipeda osallistuvat alukset starttaavat noin 10 merimailia Utön eteläpuolelta olevalta lähtölinjalta 24.7. klo 12.00 alkaen.