Åbo är värd för The Tall Ships Races-segelskeppsevenemanget sommaren 2024. För staden blir det redan den sjätte gången som värd. Evenemanget anordnas i Åbo från torsdag till söndag 18–21.7.2024.

Med ett beslut fattat av Åbo stadsstyrelse våren 2020 förbereddes segelfartygsevenemanget redan för sommaren 2021 men evenemanget annullerades på grund av säkerhetsbegränsningar orsakade av coronapandemin. Nu kan förberedelserna fortsätta som vanligt med en treårig förberedelseperiod.

Tall Ships Races är Europas största avgiftsfria familjeevenemang som erbjuder en stor mängd program för både allmänheten och fartygens besättningar. Tall Ships Races 2024 kommer att ha sex värdhamnar, varav hela tre är i Finland. Förutom Åbo är alla andra städer som förberedde evenemanget för 2021 också med: Klaipeda i Litauen, Tallinn i Estland, Mariehamn på Åland och Szczecin i Polen. Utöver dessa kommer segelfartyg att få Helsingfors som en ny hamn.

Åbo är både mål och startpunkt för tävlingsdelen men mål- och startlinjerna kommer att vara nära Utö på öppet hav. 

- Jag är glad att Åbo återigen får chansen att vara värd för detta fantastiska maritima evenemang efter förra sommarens annullering. Vi kan utnyttja de förberedelser som gjort tidigare, så vi är redan på god väg, säger Åbos borgmästare Minna Arve

Åbo stad har fungerat som värdhamn för den egentliga Tall Ships Races-tävlingen fyra gånger åren 1996, 2003, 2009 och 2017. Därtill arrangerades seglingsevenemanget The Culture Tall Ships Regatta år 2011 i samarbete med Gdynia och Klaipeda, som en hyllning till kulturhuvudstadsåret. Evenemanget har varje gång varit årets största publikevenemang i Finland.

Senast arrangerades Tall Ships Races i Åbo under självständighetens jubileumsår 2017, då evenemanget slog rekord i såväl publikmängd som antal deltagande skepp. 96 skepp från 21 olika länder anlände till Aura å, och fler än 500 000 besökare deltog i evenemanget. På basen av en undersökning som gjorts låg evenemangets regionalekonomiska inverkan på 36–40 miljoner euro.

The Tall Ships Races 2024

 • Klaipeda, Litauen 27–30.6
 • Race 1
 • Helsingfors 4–7.7
 • Cruise in Company
 • Tallinn, Estland 11–14.7
 • Race 2
 • Åbo 18.–21.7.
 • Race 3
 • Mariehamn 24–27.7
 • Race 4
 • Szczecin, Polen 2–5.8

Mera information Sail Training International (öppnas i ett nytt fönster)

Nyckelord: