De stora segelfartygens evenemang Tall Ships Races kommer inte att hållas i Åbo i sommar. Evenemangets ägare Sail Training International (STI) har tisdagen den 25 maj tillsammans med de deltagande hamnarna kommit överens om att det på grund av Finlands nuvarande begränsningar gällande inresa inte är möjligt för segelfartygen att anlända till Åbo för besättningsbyten och evenemang.

Åbo har redan meddelat sin villighet att anordna evenemanget när det år 2024 nästa gång är möjligt i Östersjön. 

Åbo stad meddelade STI om de rådande begränsningarna och coronasituationen i Finland i början av veckan för övervägande inför deras beslut. De främsta orsakerna till lägesrapporten Åbo gav är nationella inresebegränsningar och mötesrestriktioner samt en oro för finländarnas säkerhet.

Evenemanget skulle ha hållits i Åbo längs med Aura å 5–8 juli 2021. 

Åbo stad har skickat STI ett utlåtande från Jutta Peltoniemi, stadens läkare för smittsamma sjukdomar, enligt vilket arrangemanget utgör en alltför stor risk för invånarna i Åbo under den rådande globala coronavirussituationen. Utlåtandet beskriver tydligt alla skäl som gör att evenemanget inte kan hållas i Åbo i juli 2021. 

- Om Tall Ships Races 2021 skulle anlända till Finland och Åbo skulle cirka tusen utländska medborgare stiga iland på kort tid och detta skulle innebära speciella utmaningar och hot mot regionens hälsosäkerhet. De inresande skulle komma från många olika delar av världen och majoriteten av dem skulle vara unga vuxna som ännu inte blivit omfattande vaccinerade, konstaterar Peltoniemi i sitt utlåtande.

Orsaken till största oron är coronaviruset som möjligtvis kan resa in med besättningar och bytesbesättningar. Alla värdhamnar för sommarens Tall Ships Races finns i länder där incidensen är betydligt högre än i Finland. På grund av bestämmelser och begränsningar gällande gränskontroll och själva evenemanget kan de inresandes hälsosäkerhet inte säkerställas då det är frågan om ett så stort evenemang. 

Även gällande restriktioner för sammankomster inverkar på Åbos ståndpunkt. I Egentliga Finland är en begränsning på högst tio personer för närvarande (25.5.2021) i kraft för offentliga evenemang, både inomhus och utomhus. 

Under tidigare år har Tall Ships Races samlat mer än 100 000 dagliga besökare till åstranden. Det är inte möjligt att genomföra ett sådant offentligt evenemang på ett säkert sätt, även om begränsningarna för offentliga evenemang lättats något i juli. Om en sådan tillställning genomfördes skulle den kunna riskera invånarna i Åbo och de omringande områdena och även hela Finlands befolkning medan vaccinationstäckningen fortfarande är otillräcklig.  

– Det är naturligtvis beklagligt att vi måste inhibera ett stort evenemang, men stadens huvudansvar ligger i att säkerställa invånarnas trygghet. Vi tror fortfarande starkt på att de stora segelfartygen kommer att återvända till Aura ås stränder igen när pandemin har besegrats och evenemanget kan organiseras i sin helhet, konstaterar ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen som fungerat som ordförande för Port Committee. Port Committee har ansvarat för evenemangets organisering.

Den 20 maj 2021 beslutade regeringen att inresebegränsningarna kommer att förlängas fram till den 15 juni 2021, eftersom coronapandemin fortsätter och tillräckliga åtgärder för kompensering av begränsningarna ännu inte finns. Av denna anledning och för att förhindra spridning av virusvarianter fortsätter inre gränskontroller och restriktioner för yttre gränstrafik i Finland. 

I stadsstyrelsens möte den 31 maj kommer ett linjeförslag gällande annulleringen av publikevenemanget Tall Ships Races att föras fram. När TSR-evenemanget inhiberas kommer även Tall Ships Races Music Festival, som skulle ha gått av stapeln i Slottsparken 5–6 juli, att ställas in. Dessutom kommer ett förslag för intresse att vara värdhamn för tävlingen som ska ordnas 2024 att föras fram. 

Åbo stad kommer inte att bli helt utan maritima tillställningar i år eftersom två seglingsevenemang kommer att äga rum i slutet av juli. Swan European Regatta ordnas i samarbete med Åbo Segelsällskap 21-25.7 och hämtar segelbåtar till Aura å och Airisto medan Airisto Classic Regatta som ordnas i samarbete med Airisto Segelsällskap samlar segelbåtar samman till Åbo Båtvarv i Runsala 29-31.7.