Åbo stad har valts till en av fem värdhamnar i årets 2021 The Tall Ships Races -evenemang. Valet understryker Åbo stads maritima roll som en stark evenemangsstad och skapare av upplevelser. Även evenemangets regionekonomiska verkningar och verkningarna på turismen är avsevärda och långvariga.

#TSR2021
#tallshipsturku

sailtraininginternational.org

Åbo stadsstyrelse, som sammanträdde måndagen den 25 maj 2020, beslöt att Åbo undertecknar hamnavtalet med The Tall Ships Races International Ltd (evenemangets rättsinnehavare), bereder sig på kostnader på 110 000 euro för året 2020 samt bereder sig i budgeten för året 2021 på ett anslag på 1 971 960 euro. 

The Tall Ships Races stärker Åbo stads och skärgårdens konkurrenskraft som en av Finlands främsta turistregioner. De egentliga evenemangsdagarna i Åbo är från den 5 till den 8 juli 2021. 

The Tall Ships Races dit hundratusentals människor väntas är sommarens 2021 största evenemang för allmänheten i Finland. Evenemanget är också höjdpunkten för kulturhuvudstadsårets 10-årsjubileumsår i Åbo.

- Ett för hela familjen riktat evenemang som The Tall Ships Races skapar framtidstro och har en alt större betydelse i dessa undantagstider. Segelbåtsevenemangets betydande positiva regionekonomiska verkningar riktar sig dessutom starkt till de sektorer, som coronavirusepidemin nu värst stryper, poängterar Åbo evenemangets styrgruppens ordförande, biträdande stadsdirektörn Jarkko Virtanen.

The Tall Ships Races som ordnades 2017 besöktes av 544 000 människor, vilket är rekordet för ett segelbåtsevenemang som ordnats av Åbo. Målet år 2021 är det samma, en halv miljon besökare. Målsättningen är realistiskt då allmänheten känner väl till de förträffliga arrangemangen av segelbåtsevenemangen som Åbo ordnar och den speciella atmosfären längs Aura å. Målet lever naturligtvis i enligthet med världssituationen kring coronavirusepidemin tillåter i den målsatta omfattningen av evenemangets arrangemang.

Evenemanget ordnas i Östersjön ungefär vart fjärde år. Året 2021 är tävlingens värdstäder i loppets ordning Klaipeda (Littauen), Åbo, Tallinn (Estland), Mariehamn och Szczecin (Poland). Nästa år ordnas evenemanget redan för sjätte gången i Åbo. Samtidigt blev Åbo en stad som fått flest The Tall Ships Races-värdskap i hela Östersjöområdet.

När den ursprungligen som värdstad valda S:t Petersburg drog sig ur tävlingen, öppnades en tillfälle för Åbo att komma med. I normala fall väljs värdländerna ungefär tre år före det egentliga evenemanget. Åbo har således en klart kortare tid att reagera än de andra städerna.

- Tack vare sin erfarenhet har Åbo kunnat fullt utveckla de hamntjänster, programkoncept, besättningstjänster som segelfartygsevenemanget behöver och de möjligheter som evenemanget erbjuder för allmänheten och företagssektorn, sammanfattar biträdande stadsdirektören Virtanen.

Stora publikmassor hämtar med sig betydande ekonomiska påverkningar

En utredning om besökarnas penninganvändning under The Tall Ships Races-evenemangen visar att arrangörerna drar en stor ekonomisk nytta av storevenemangen. Utredningen av Sponsor Insight i oktober 2017 visade, att evenemanget hade regionalekonomiska verkningar på cirka 30 - 40 M€. Helhetssumman fördelades så att i samband med själva evenemanget användes 14 - 16 M€ utöver vilket stadsbesökarna använde 22 - 24 M€ under evenemanget.

Årets 2017 The Tall Ships Races utvidgades på allvar till östra stranden av Aura å och publikmassorna fördelades nu jämnt mellan båda sidorna av ån.

- Utvecklingsarbetet för åsträndernas del fortsätter vidare. Tyngdpunkten på stadens centrum håller fortsättningsvis på att förskjutas mot Aura ås nedre lopp i och med byggandet av Öststrandens, Slottsstadens och Kakolabackens områdena. Åbo kommer att bli mer havspräglat än tidigare, konstaterar biträdande stadsdirektören Virtanen som är ordförande för evenemangets styrgrupp i Åbo.

The Tall Ships Races stärker allmänna uppfattningar om Åbo som en framträdande arrangör av maritima evenemang. Siffrorna från en besökarenkät som genomfördes efter årets 2017 segelfartygsevenemang talade för sig själva: av besökarna vid årets 2017 evenemang i Åbo tyckte 97 % att evenemanget var ganska eller mycket bra och 96 % skulle rekommendera det för andra. Besökarna gav de högsta betygen för evenemangsområden och säkerheten samt för upprätthållande av ordning och speciellt för stämningen.

Sommaren 2021 firas jämna år

År 2021 har det gått tio år sedan Åbo verkade för första gången som evenemangets värdhamn.  Samtidigt blir det 10 år från Åbo stads Europeiska kulturhuvudstadsårets värdskap. Året 2021 är för Tallinn första gången att arrangera The Tall Ships Races -evenemanget. Åbo och Tallinn firar båda i samtidigt 10-årsjubileumet av Europeiska kulturhuvudstaden.

Åbo har förut verkat som värdstad som följer:

  • 1996 The Cutty Sark Tall Ships’ Races
  • 2003 The Cutty Sark Tall Ships’ Races
  • 2009 The Tall Ships’ Races
  • 2011 The Culture 2011 Regatta (kulturhuvudstadsårets specialregatta)
  • 2017 The Tall Ships Races 

Bilder: The Tall Ships Races Turku 2017 (photos: Hannu Waher)