Den portugisiska fyrmastade gaffelskonaren Santa Maria Manuela har bekräftat sin ankomst till evenemanget The Tall Ships Races i Åbo.

Fartyget som färdigställdes i Lissabon 1937 har en längd på 68 meter. Ursprungligen byggdes fartyget som fiskefartyg. Santa Maria Manuela och dess två systerskepp fiskade fram till 80-talet längs Kanadas kust, utanför Newfoundland och i de grönländska vattnen. De portugisiska fiskerifartygen blev kända som den ”vita flottan”, eftersom de flesta hade vita skrov. Under 1960-talet genomfördes ett flertal ändringar och tekniska förbättringar på fartyget. 1993 hade fartygets skick blivit så dåligt att en del av det fick rivas. År 2007 köptes fartyget av företaget Pascoal S.A., som inledde ett genomgripande restaureringsarbete. Santa Maria Manuela upplevde en andra debut 2010 då fartyget sjösattes i sitt ursprungliga skick. Sedan dess har fartyget använts för skol- och kryssningsändamål och fartyget deltog bland annat i The Tall Ships Races-evenemanget 2016. Fartyget på Facebook: https://www.facebook.com/SantaMariaManuela/